Dzielniki wiązki

Pryzmaty i przepuszczalne dzielniki wiązki są elementami optycznymi często używanymi do rozdzielania wiązek lasera na dwie osobne wiązki. Te urządzenia są często wykorzystywane zarówno w zakresie widzialnym jak i podczerwonym.

Większość pryzmatów i rozdzielaczy wiązki nie jest zbyt użyteczna w laserach o dużej mocy w zakresie podczerwieni (1-10,6 µm) z powodu wrażliwości na soczewkowanie termiczne. To ma miejsce szczególnie w laserach CO2 przy poziomach mocy CW > 500 W. Przy tak dużej mocy możliwe jest rozdzielenie wiązki przy użyciu metalicznego pryzmatu dachowego.

Dzielniki wiązki wykonane z miedzi są bezpośrednio chłodzone wodą. To pozwala na używanie ich w laserach przekraczających 5,0 lub 6,0 kW. Dachowe zwierciadło 90° jest używane do fizycznego rozdzielania wiązki na dwie wiązki robocze. Te dwie wiązki będą biegły pod kątem 180° od siebie. Dzięki pewnym zwierciadłom prostym te wiązki są używane w zastosowaniach spawania i obróbki termicznej.

Zwierciadło dachowe jest wykonane z pojedynczego podłoża z dwoma precyzyjnie skalibrowanymi zwierciadłami. Powierzchnia każdego zwierciadła jest cięta poziomo w celu zapewnienia kształtu i wykończenia. Kąt pomiędzy powierzchnią każdego lustra jest kontrolowana z dokładnością do 10 sekund kątowych (w razie potrzeby).

Cechy:
  • Pryzmatyczny rozdzielacz wiązki jest używany do rozdzielania wiązek lasera podczerwonego o dużej mocy na dwie wiązki robocze.
  • Zwierciadła są wykonywane z miedzi lub glinu.
  • Lustra miedziane mogą być bezpośrednio chłodzone wodą do zastosowań w laserach o dużej mocy >5,0 lub 6,0 kW

Dzielniki wiązki