Kolimacyjne elementy optyczne

Soczewki płasko-wypukłe; zwierciadła miedziane, elementy optyczne odbijające i przepuszczalne są używane w systemach przekazywania wiązki w celu kontroli kolimacji wiązki pomiędzy rezonatorem lasera a skupiającymi elementami optycznymi.

Kolimatory odbijające zazwyczaj używają zwierciadeł miedzianych, podczas gdy kolimatory zazwyczaj używają soczewek ZnSe.

Kolimacyjne elementy optyczne