Lustra wyjściowe półprzewodnikowe powłoką antyrefleksyjną

Lustra wyjściowe półprzewodnikowe są często używane w systemach optycznych do oddzielania środowiska w jednej części od innej, na przykład do zabezpieczenia próżni lub wysokiego ciśnienia.

Ponieważ materiał przepuszczający promieniowanie podczerwone ma wysoki współczynnik refrakcji, zazwyczaj na Lustra wyjściowe półprzewodnikowe nakłada się powłokę antyrefleksyjną, aby zminimalizować straty spowodowane odbiciami. Więcej o wytycznych dotyczących obliczania właściwej grubości ekranu wytrzymującego dane ciśnienie można znaleźć w przewodniku nastawiania ciśnienia. Poniżej przedstawiono typową przepuszczalność luster wyjściowych półprzewodnikowych ZnSe z powłoką antyrefleksyjną przy kącie padania 0°.

Okna z powłoką AR są dostępne w innych podłożach oraz jako okna niepowlekane. Oferujemy również powłoki AR na innych długościach fali lub pasmach fal. W celu uzyskania dokładnej specyfikacji prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym II-VI.

Lustra wyjściowe półprzewodnikowe powłoką antyrefleksyjną