Lustra z absorpcyjną powłoką (ATFR)

Zwierciadło z absorpcyjną powłoką (ATFR) używa cienkiej powłoki odbijającej wrażliwej na polaryzację na podłożu miedzianym. Ta powłoka została początkowo przeznaczona w zastosowaniach 10,6 µm o kącie padania 45°.

Powłoka odbija polaryzację s i absorbuje polaryzację p; musi więc być umieszczona w systemie przekazywania wiązki, gdzie wiązka padająca ma polaryzację s. Przy operacjach cięcia na silnie odbijających obrabianych przedmiotach odbicia od obrabianego przedmiotu mogą zostać przesłane z powrotem do systemu przekazywania wiązki do wnęki lasera. Tak się najczęściej dzieje przy wczesnych etapach cięcia. Te odbicia powrotne mogą powodować niestabilności mocy i modu wnęki lasera. Również możliwe jest zjawisko wzmocnienia powrotnej wiązki we wnęce lasera, a następnie skupienia jej na jednym z elementów optycznych przekazywania wiązki, uszkadzając ten element.

Wykorzystanie ATFR w cięciu silnie odbijających metali, jak miedź, mosiądz czy aluminiom jest zatem szczególnie istotne. Systemy przekazywania wiązki używane przy operacjach cięcia przekształcają polaryzację liniową w polaryzację kołową za pomocą zwierciadeł przesunięcia fazowego (RPR). W tym typie systemu przekazywania wiązki energia odbita od obrabianego przedmiotu jest przekształcona przez RPR z powrotem na polaryzację liniową. Płaszczyzna odbitej polaryzacji liniowej jest obrócona o 90° w odniesieniu do wychodzącej wiązki lasera spolaryzowanej liniowo. Jeżeli jedno ze zwierciadeł w systemie przekazywania wiązki jest zorientowane tak, że wychodząca wiązka lasera ma polaryzację s, to energia odbita z powrotem musi być przekształcona przez to lustro na polaryzację p.

Właściwością ATFR, która sprawia, że jest to idealne lustro zapobiegające przedostawaniu się niepożądanych odbić do wnętrza jamy lasera, jest pochłanianie odbitej p-polaryzowanej wiązki laserowej.

 

Lustra z absorpcyjną powłoką (ATFR)