Modulatory akustyczno-optyczne

Modulatory akustyczno-optyczne są wykorzystywane w różnych zastosowaniach do modulacji amplitudy (modulacja AM) lub modulacji fazy (modulacja FM) wiązki lasera. Te wykonane z CdTe modulatory są używane z laserami HeNe o długości fali 3,391 µm, laserami CO o długości fali od 5 do 7 µm i laserami CO2 o długości fali od 9 do 11 µm.

Zastosowanie

Wnęki wewnętrzne

  • Blokada modów
  • Przełączanie dobroci rezonatora (Q-switching)
  • Tłumienie dobroci wnęki
 

Wnęki zewnętrzne

  • Modulacja intensywności wiązki
  • Kształtowanie pulsowania
  • Wytwarzanie ultrakrótkich impulsów
 

Wnęki wewnętrzne lub zewnętrzne

  • Modulacja częstotliwości lub zmiana długości fali
  • Modulacja częstotliwości lub zmiana długości fali lub zmiana długości fali

Modulatory akustyczno-optyczne