Okienka Brewstera

Prostokątne okienka Brewstera są niepokrywanymi podłożami używanymi w systemie optycznym pod kątem Brewstera, czyli kącie, przy którym odbicie p spada do zera.

Można to obliczyć ze wzoru:

ΘB = tan-1(n)

gdzie ΘB to kąt Brewstera, a n to współczynnik refrakcji materiału.

Okienko Brewstera powoduje polaryzację wyjścia lasera przy użyciu go we wnęce lasera.

Stała polaryzacja wiązki jest często wymagana, aby komponenty optyczne w systemie pracowały zgodnie z założonymi parametrami. Ponieważ wiele elementów optycznych i powłok odznacza się wrażliwością na polaryzację, laser ze zróżnicowanym w czasie stanem polaryzacji może spowodować wahania w pracy systemu.

Kiedy prawie cała część polaryzacji p jest przepuszczana przez okienko Brewstera, większość części s jest odbijana. Dla ZnSe, 50% padającego światła o polaryzacji s jest odbijane przez powierzchnię. Dla Ge, materiału o większym współczynniku refrakcji, odbicie Fresnela to około 87% polaryzacji s dla 10,6 µm.

Okienka Brewstera