Podwójne soczewki skupiające o płaskim froncie falowym

Zmiana jednego modu wiązki w inny jest zawsze trudnym procesem. Różne produkty odpowiadają na to zapotrzebowanie, włącznie z soczewkami dyfrakcyjnymi, specjalnymi integratorami wiązki, układami soczewek asferycznych i płytek półfalowych.

Jak ma to miejsce przy wielu typach projektów, proste rozwiązania są najbardziej pożądane. Rozwiązania asferyczne należą do najprostszych typów. II-VI projektuje proste soczewki zmieniające mod gaussowski na profil intensywności o płaskim froncie falowym.

Metoda konwersji wiązki gaussowskiej w wiązkę o płaskim froncie falowym w punkcie skupienia jest określona przez wymagany rozmiar wiązki. Fasetkowy integrator wiązki jest niezbędny do uzyskania dużych rozmiarów plamki. Kiedy jednak wymagane jest skupienie wiązki lasera z płaskim frontem falowym intensywności i rozmiarem plamki 100 µm, wymagane są również bardziej zaawansowane elementy asferyczne lub dyfrakcyjne. II-VI odpowiada na tę potrzebę prostym elementem asferycznym. Ta soczewka jest wytwarzana jako singlet lub dublet w zależności od ogniskowej.

Cechy
  • Ogniskowa od 25 mm i większa.
  • Zespół może składać się z jednej lub dwóch soczewek w zależności od żądanego rozmiaru plamki.
  • Aby osiągnąć najlepszy rezultat należy używać gaussowskiej wiązki wejściowej M2 <1,1.
  • Zastosowanie w wierceniu i obróbce materiałów.
  • Najlepiej współpracują z wiązkami laserowymi o słabej spójności wiązki.

Podwójne soczewki skupiające o płaskim froncie falowym