Pryzmaty i romby

Czasami wymagana jest zmiana lub kontrola polaryzacji źródła. Na przykład zwierciadło przesunięcia fazowego przekształca polaryzację liniową na kołową i poprawia parametry tnące lasera (więcej informacji o zwierciadłach przesunięcia fazowego znajduje się w dziale Zwierciadła przesunięcia fazowego).

Jednakże większość urządzeń zmieniających polaryzację – zwierciadło przesunięcia fazowego i płyty półfalowe – jest bardzo wrażliwa na długość fali i pozwalają na pracę w wąskim paśmie lub pojedynczej długości fali.

Romby i pryzmaty Fresnela opisane na tej stronie wykorzystują zasadę, według której zachodzi względna zmiana fazy pomiędzy składnikami o polaryzacji s i p, kiedy światło przechodzi całkowite wewnętrzne odbicie. Ten efekt jedynie w nieznacznym stopni zależy od długości fali (rysunek 1). To oznacza, że te komponenty są idealne w zastosowaniach wykorzystujących wiele różnych długości fal lub szerokopasmowe źródła w zakresie od 8 do 12 µm.

Dzięki zmienianiu geometrii rombu można tworzyć urządzenia generujące ćwierćfale, półfale lub praktycznie dowolną wartość przesunięcia. Polecamy skonsultować wymagania projektowe z reprezentantem handlowym firmy II-VI.

Typ pryzmatu

Pryzmat ćwierćfalowy

przetwarza polaryzację liniową w kołową i zmienia kierunek wiązki

Romb ćwierćfalowy

generuje wiązkę wyjściową równoległą, ale oddaloną od wiązki wejściowej

  Romb półfalowy

zmienia kierunek polaryzacji wiązki wejściowej o polaryzacji liniowej. Polaryzacja wiązki wyjściowej jest zmieniana poprzez obracanie rombu wokół osi optycznej. Wiązka wyjściowa jest równoległa, ale oddalona od wiązki wejściowej

 

Pryzmaty i romby