Rozdzielacze wiązki

Rozdzielaczy wiązki używa się do odbijania pewnego procenta energii padającej i przepuszczania pozostałej energii. W większości przypadków są wrażliwe na kąt, długość fali i polaryzację.

Większość powłok rozdzielaczy wiązki są wysoce wrażliwa na polaryzację. Jeżeli zatem polaryzacja źródła jest zmienna w czasie, jak ma to miejsce w niektórych laserach o zmiennej polaryzacji, przepuszczalność rozdzielacza wiązki również będzie zmienna.

Opisane tutaj rozdzielacze wiązki zaprojektowano z myślą o 45° kącie padania i fali o długości 10,6 µm. Przy tym kącie padania mogą wystąpić znaczne różnice w wartościach przepuszczalności/odbicia dla polaryzacji typu s i p. Ważne jest, aby podczas zamawiania tych elementów optycznych podać stan polaryzacji lasera (patrz poradnik ustalania polaryzacji typu s i p).

Do naszego standardowy rozdzielacz wiązki dołączamy klin o wartości 6 do 10 minut kątowych. Ten klin znacząco obniża zakłócenia spowodowane odbiciem od drugiej powierzchni, które mogłoby spowodować efekt etalonu i zaburzyć działanie elementów optycznych. Wszystkie rozdzielacze wiązki firmy II-VI są zoptymalizowane wobec pola elektrycznego tak, aby zminimalizować absorpcję i zwiększyć ich próg uszkodzenia.

Alternatywy dla rozdzielacza wiązki

Ponieważ liczba nominalnych stanów odbicia i polaryzacji w rozdzielaczach wiązki jest niemal nieograniczona, firma II-VI nie przewiduje przechowywania standaryzowanych części tego typu w zapasie. Dlatego przy produkcji rozdzielacza wiązki przeprowadza się specjalną procedurę powlekania, w której nadaje się im parametry odpowiadające szczegółowym wymaganiom klienta. Świadczenie usługi powlekania wymaga uiszczenia opłaty.

Jednakże w pewnych przypadkach istnieje możliwość użycia standardowych powłok półprzepuszczalnych przeznaczonych dla kąta padania 0° do rozdzielaczy wiązki o kącie padania 45°. Należy wtedy pamiętać, że wtedy ani rozdzielacz wiązki ani powierzchnia antyrefleksyjna nie są przeznaczone do użytku przy kącie 45°.

Z tego powodu nie jest możliwe przyznanie tym częściom standardowej klasy tolerancji. Ponieważ jednak to powłoki standardowe, kosztują zdecydowanie mniej niż produkcja dedykowanego rozdzielacza wiązki, przez co przewaga cenowa może rekompensować niższą wydajność.

Przy rozdzielaczach wiązki pracujących pod kątem 45° należy umieścić niewielki klin na podłożu, aby wyeliminować zakłócenia. Przy zakupie zwierciadła półprzepuszczalnego o standardowym kącie padania 0° z myślą o wykorzystaniu go jako zwierciadła półprzepuszczalnego dla kąta 45° należy określić kąt klina w przedziale od 6 do 10 minut kątowych. Poza tym, przy składaniu zamówienia klient może zażądać od nas darmowego badania części pod względem współczynnika odbicia dla polaryzacji typu s i p.

Rozdzielacze wiązki