Soczewki asferyczne

Soczewki asferyczne odznaczają się ograniczoną dyfrakcją. Zazwyczaj osiągają mniejsze rozmiary plamki niż soczewki płasko-wypukłe i wklęsło-wypukłe. To zapewnia największą gęstość mocy w obrabianym materiale przy podobnej sile skupienia.

Soczewki asferyczne