Soczewki dwustożkowe

Typowym rodzajem elementu optycznego wykorzystywanym w anamorficznych ekspanderach wiązki i soczewkach skupiania eliptycznego jest soczewka cylindryczna. W zastosowaniach ekspanderów wiązki i niektórych zastosowaniach skupiania należy zastosować dwa cylindry, co wymaga kłopotliwych procedur kalibracyjnych. Soczewka dwustożkowa może ograniczyć liczbę elementów w tych zastosowaniach i, co ważne, ułatwić kalibrację.

Soczewki dwustożkowe mają dwa różne promienie na jednej powierzchni. Istnieje możliwość stworzenia soczewki dwustożkowej o sferycznej lub asferycznej krzywiźnie w zależności od zastosowania i potrzeby eliminacji aberracji. Soczewki dwustożkowe są wykorzystywane w generowaniu skupienia eliptycznego lub liniowego. Te soczewki są również używane w anamorficznych ekspanderach wiązki do ograniczania astygmatyzmu wiązki lasera.

Wiele laserów typu falowodowego generują wiązki astygmatyczne. Większość zastosowań lasera wymaga symetrycznej wiązki gaussowskiej, z tego powodu astygmatyczne wiązki muszą zostać skorygowane.

Cechy
  • Moc optyczna soczewki dwustożkowej może być umieszczona na jednej powierzchni.
  • Łatwość kalibracji. Prostopadłość krzywizn zapewniona przez proces wytwarzania.
  • Przydatność w anamorficznych ekspanderach wiązki.
  • Jako soczewka skupiająca generuje plamki o eliptycznym kształcie.
  • Krzywizny mogą być sferyczne lub eliptyczne.

Soczewki dwustożkowe