Soczewki wirowe

Soczewki wirowe są wykonywane z dowolnych materiałów pozwalających na obróbkę diamentową. Zaliczają się do nich ZnSe i Ge do zastosowań 10,6 µm. Istnieje także możliwość umieszczenia tej powierzchni na zwierciadle odbijającym takim jak Cu lub Al.

Tradycyjnie soczewki tego typu produkowano przy użyciu elementów dyfrakcyjnych. Teraz są tworzone bezpośrednio przy użyciu technik obróbki diamentowej. Dzięki temu otrzymuje się precyzyjne soczewki spiralne lub wirowe, które generują skupienie pierścieniowe.

Soczewka wirowa jest unikalna, ponieważ na jej zakrzywionej powierzchni stworzono spiralne stopnie fazowe. Ten spiralny wzór kontroluje fazę przepuszczanej wiązki. Kiedy na zakrzywionej powierzchni soczewki występują spiralne stopnie, generują skupioną wiązkę, a w środku nie ma żadnej energii, ani mocy. Innymi słowami soczewka wirowa tworzy skupienie pierścieniowe.

Inną cechą takiej wiązki jest to, że faza obraca się spiralnie wraz z biegiem wiązki; dlatego czasami te soczewki nazywa się spiralnymi.

Cechy
  • Unikalna powierzchnia optyczna do tworzenia skupionej wiązki o spiralnej fazie.
  • Skupiona spiralna faza generuje pierścieniowy mod.
  • Może być stosowana w zastosowaniach używających skupienia pierścieniowego.

Soczewki wirowe