Sumatory wiązki

Sumatory wiązki to zwierciadła półprzepuszczalne, które łączą dwie lub więcej częstotliwości światła – przepuszczając jedną i odbijając drugą – w pojedynczą wiązkę. Sumatory wiązki są zwykle wykonywane z ZnSe, ZnS lub Ge i pokrywane powłoką przepuszczalną dla podczerwieni i odbijającą światło widzialne, czyli łączą wiązkę lasera podczerwieni CO2 o dużej mocy z wiązką lasera diodowego HeNe.

Sumatory wiązki