Szkła ochronne ze szkła kwarcowego do laserów optycznych 1 µm

II-VI wprowadza niestandardowe elementy asferyczne ze szkła kwarcowego do zastosowania w laserach bezpośrednich diodowych, światłowodowych lub dyskowych o mocy powyżej 1 kW.

Elementy asferyczne ze szkła kwarcowego są zaprojektowane z myślą o ograniczeniu dyfrakcją i mniejszych rozmiarach plamki niż w typowych soczewkach sferycznych. II-VI oferuje wysokiej jakości soczewki o niskiej absorpcji dzięki przodującym zasobom produkcyjnym i najlepszym technologiom powlekania na potrzeby cięcia i spawania.

Możliwości  

Wymiary elementów optycznych od 15 do 200 mm

Niestandardowe projekty elementów optycznych (np. soczewki stożkowe, sferyczne itd.) są dostępne na zamówienie Dostępne powłoki w technologii Ion-Beam Sputtered (IBS); Technologia Ion-Assisted Deposition (IAD) jest również dostępna

Zastosowania o dużej mocy

Niski poziom absorpcji w większym paśmie długości fali

Najniższa zawartość OH

Zalecane w zastosowaniach w laserach bezpośrednich diodowych

Zakres fali Absorpcja całkowita (ppm/cm)

1030-1080 nm ≤10 ppm przy 1064 nm*

Zastosowania o mocy standardowej

Niski poziom absorpcji 1030-1080 nm

Niska zawartość OH

Zalecane do zastosowań w laserach o średniej mocy

Zakres fali Absorpcja całkowita (ppm/cm)

1030-1080 nm ≤30 ppm przy 1064 nm*

Absorpcja całkowita na podstawie próbki o grubości 5 mm

Właściwości mechaniczne

Gęstość 2,20 g/cm3

Moduł Younga 70-73 GPa

Liczba Poissona 0,16-0,17

Skala twardości Knoopa 500-650 kg/mm2

Właściwości termiczne

Przewodność cieplna 1,38 W/mK (20°C)

Rozszerzalność cieplna 0,58×10-6 ppm/C

Możliwości produkcyjne

Średnica/Grubość +/-50 µm

ETV ≤10µm

Moc elementu asferycznego ≤2 fr przy 632,8 nm

Nierówność elementu asferycznego ≤1 fr przy 632,8 nm

Chropowatość powierzchni ≤3 nm RMS

Jakość powierzchni 20/10 lub lepsza

Otwarta apertura ≥90%

Ogniskowa ≤0,1%

Odbicie <0,2% na powierzchnię 1030-1080 nm

Szkła ochronne ze szkła kwarcowego do laserów optycznych 1 µm