Tylne zwierciadła dla systemów laserowych CO2

Tylne zwierciadła (lustra), zazwyczaj GaAs, Ge, ZnSe są zwierciadłami półprzepuszczalnymi o bardzo wysokiej proporcji odbicia do przepuszczalności (99,0%-99,7%) i są kluczowymi komponentami optycznymi w rezonatorach laserowych i wnękach lasera.

Lustra tylne, tak jak łączniki wyjściowe, są części procesu tworzenia wiązki. Dlatego wymagają silnych parametrów odbicia. Ta nieznaczna przepuszczalność tylnych zwierciadeł jest używana z miernikami energii do badania mocy wyjściowej rezonatora lasera.

Gdy konstrukcja rezonatora lasera wymaga tylnych zwierciadeł całkowicie odbijających, używa się wtedy podłoża wykonanego z Si, Cu lub Mo, ten ostatni zazwyczaj bez powłok.

Tylne zwierciadła dla systemów laserowych CO2