Układy optyczne

Pewne projekty systemów optycznych wymagają dokładnego rozmieszczenia wielu elementów optycznych w formie układu. W przeszłości produkowano i łączono pojedyncze elementy optyczne na wspólnym podłożu, a ich rozmieszczenie i kalibracja stanowiły spore wyzwanie.

Dzięki zaawansowanym technikom obróbki diamentowej możemy teraz wytwarzać monolityczne układy optyczne bezpośrednio na podłożu przy użyciu szybkiej serwotechnologii firmy II-VI. Do typowych materiałów podłoża zaliczają się ZnSe i Ge, oraz metale włącznie z Cu i Al.

Typowym zastosowaniem w tym projekcie optycznym jest układ soczewki skupiającej z podsoczewkami o jednakowej ogniskowej. Nie trzeba jednak ograniczać się do produkcji podsoczewek o równej ogniskowej na jednym podłożu. Indywidualne elementy mogą mieć różne ogniskowe, włącznie z połączeniem dodatnich i ujemnych zdolności skupiających. Można również łączyć soczewki i zwierciadła.

Monolityczne układy optyczne dają konstruktorom jeszcze jedno narzędzie w projektowaniu miniaturowych, złożonych elementów optycznych do zaawansowanych zastosowań.

Cechy
  • Monolityczne układy optyczne to unikalne i kompaktowe rozwiązania optyczne.
  • Układy podsoczewek są łatwe w produkcji i pozwalają na tworzenie układów wieloogniskowych.
  • Istnieje możliwość łączenia soczewek, zwierciadeł i innych elementów optycznych na jednym podłożu.

Układy optyczne