Zwierciadła cylindryczne

Jak sama nazwa wskazuje, lustra cylindryczne są w kształcie okrągłych lub prostokątnych obiektów z powierzchnią w kształcie cylindra. Różnią się od zwierciadeł sferycznych tym, że skupiają wiązkę nie w punkt ogniskowy, ale w linię ogniskową.

Refleksyjność można poprawić, nakładając silnie odbijającą powłokę na warstwę optyczną. Dla różnych zakresów widma świetlnego dostępne są wielowarstwowe powłoki. Zwierciadła cylindryczne są wykonywane z Cu, Si, Ge, Al i innych metalicznych materiałów.

Zastosowanie:

  • Skanery laserowe
  • Systemy laserów diodowych
  • Spektrofotometry
  • Projektory
  • Systemy przechowywania i odbioru danych optycznych.

Zwierciadła cylindryczne