Zwierciadła Galvo

Systemy laserów skanujących, zarówno do znakowania, grawerowania i wiercenia otworów przelotowych, wymagają zwierciadeł Galvo do poprawnego kierowania wiązką. II-VI produkuje zwierciadła Galvo o zamówionych parametrach na podłożu krzemowym wysokiej klasy. Na te podłoża nakładamy nasze precyzyjne powłoki, przez co powstałe wydajne zwierciadła Galvo odbijają światło lasera w zakresie od 1,0 do 12,0 µm.

Zwierciadła Galvo firmy II-VI są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych i nadają się idealnie do laserów Nd:YAG (1,06µm) i CO2 (9,3-10,6 µm).

Z kolei w zastosowaniach wymagających laserowej wiązki kalibrującej z laserem helowo-neonowym lub diodowym nasze powłoki dla dwóch długości fali zapewniają maksymalną refleksyjność podczerwonej wiązki lasera CO2, a jednocześnie zapewniają dobrą refleksyjność widzialnej wiązki kalibrującej.

Nasza podwójna metaliczna powłoka odbijająca (DEMMR) to najlepszy wybór dla tego zastosowania. (Szczegóły przedstawiono na Rysunkach 1 i 2.)

Rozmiary średnicy zwierciadeł Galvo firmy II-VI zazwyczaj mieszczą się pomiędzy 0,5 i 4,0 w zależności od parametrów OEM.

Cechy:
 • Podłoża krzemowe wysokiej klasy
 • Większa stabilność termiczna niż w przypadku podłoży ze szkła kwarcowego
 • Geometria skonstruowana dla parametrów OEM
 • Silnie odbijające powłoki dla laserów Nd:YAG, CO2 i CO2 ze współosiowymi laserowymi wiązkami kalibracyjnymi
Zastosowania:
 • Znakowanie i grawerowanie laserowe
 • Wiercenie laserowe
 • Spawanie laserowe
 • Szybkie prototypowanie
 • Obrazowanie i drukowanie
 • Obróbka półprzewodników (naprawa pamięci, przycinanie laserowe)
 • Zdalne spawanie laserowe

Zwierciadła Galvo