Zwierciadła (lustra) dwustożkowe toroidalne

Zwierciadła sferyczne, cylindryczne i paraboliczne biorą udział w kształtowaniu wiązki lasera w wielu zastosowaniach. Zwierciadła dwustożkowe, czy bardziej ogólnie zwierciadła toroidalne, mogą łączyć dwa osobne elementy optyczne w jeden.

Zwierciadła dwustożkowe mają dwa różne promienie na jednej powierzchni. Istnieje możliwość stworzenia zwierciadła dwustożkowego o sferycznej lub asferycznej krzywiźnie w zależności od zastosowania i potrzeby eliminacji aberracji. Przy odpowiedniej konstrukcji mogą zastępować typowe zwierciadła załamujące pod kątem 90° dla potrzeb ponownej kolimacji wiązki w długiej ścieżce przekazywania wiązki.

Cechy
  • Moc optyczna zwierciadła dwustożkowego może być umieszczona na jednej powierzchni.
  • Krzywizny mogą być zaprojektowane z myślą o generowaniu skupienia ograniczonego dyfrakcją przy kącie padania 45º.
  • Przydatność w anamorficznych ekspanderach wiązki.
  • Jako zwierciadło skupiające generuje plamki o eliptycznym kształcie przy kącie padania 0º.
  • Krzywizny mogą być sferyczne lub asferyczne.

Zwierciadła (lustra) dwustożkowe toroidalne