Zwierciadła (lustra) o zmiennym promieniu

Zwierciadła o zmiennym promieniu (VRM) firmy II-VI pozwalają użytkownikowi na dynamiczną zmianę charakterystyki wiązki w czasie pracy. Kontrolując promień krzywizny VRM poprzez ciśnienie wody, użytkownik może ustawić rozbieżność wiązki lasera.

VRM pozwalają na ustawienie głębokości skupienia podczas przebijania materiału; to pozwala osiągnąć optymalną szybkość cięcia. To pozwala również producentom ruchomych systemów optycznych na kompensacje różnic w ogniskowej w różnych miejscach stołu roboczego. Jest to szczególnie istotne przy stołach roboczych o dużych wymiarach, gdzie rozbieżność wiązki lasera zmienia się w soczewce podczas przemieszczania ścieżki optycznej po obszarze roboczym.

VRM są przeznaczone do użytkowania pod niemal prostym kątem padania. Wiele systemów cięcia laserowego używa dwóch zwierciadeł w charakterze teleskopowych elementów optycznych. Teleskop jest wykonany z jednego wypukłego zwierciadła i jednego wklęsłego. Wymiana jednego z tych luster na VRM pozwala uzyskać wszystkie wymienione powyżej korzyści.

Kontrola ciśnienia

Istnieją przynajmniej dwa sposoby na kontrolowanie ciśnienia wewnątrz VRM, a tym samym kontroli promienia powierzchni zwierciadła. W tym układzie należy zastosować pompę o zmiennej wydajności lub proporcjonalny zawór sterujący. Te przyrządy są napędzane wzmacniaczem. Wejście wzmacniacza to zazwyczaj sygnał od 0 do 10 woltów. Wzmacniacz może pracować w systemie otwartym lub w obiegu zamkniętym.

Projekty na życzenie

II-VI ma możliwość tworzenia adaptacyjnych zwierciadeł dla dowolnego systemu przekazywania wiązki.

Dzięki własnościowym technologiom projektowania, firma II-VI może dokładnie odwzorować kształt VRM i przewidzieć jak odkształci się pod ciśnieniem.

Kształt zwierciadła jest zoptymalizowany zgodnie z wymaganiami klienta wobec promienia krzywej pod ciśnieniem.

Przykład systemu hydraulicznego

Rysunek przedstawia system z obiegiem zamkniętym, który używa przetwornika do pomiaru ciśnienia we wnęce lustra. Ten sygnał jest przekazywany z powrotem do sterownika CNC.

 

*Niestandardowe zakresy promienia są dostępne

M znaczy licznik, CC znaczy wklęsły, CX znaczy wypukły, PO znaczy płaski

Specyfikacja

Download

Zwierciadła (lustra) o zmiennym promieniu