Zwierciadła paraboliczne o dużej odległości roboczej odbiegające od osi

W przeszłości odległość robocza (WD) zwierciadeł parabolicznych była ograniczona do średnicy obiegu dwuosiowej tokarki diamentowej.

Dzisiaj firma II-VI produkuje zwierciadła paraboliczne o dużej odległości roboczej i kącie obrotu przy użyciu obróbki serwomechanicznej wolnoobrotowej.

Jak w przypadku zwierciadeł parabolicznych o standardowej odległości roboczej odbiegających od osi, zwierciadła o dużej odległości roboczej są wykonywane z miedzianych podłoży (pochylonych lub płaskich), które wytrzymują dużą moc laserów i warunki środowiska przemysłowego.

Te zwierciadła zapewniają skupianie ograniczony dyfrakcją w przypadku prawidłowego montażu i skalibrowania. Poza tym, zwierciadła miedziane są pokrywane w celu zapewnienia im większego współczynnika odbicia.

II-VI projektuje zwierciadła paraboliczne do odbijania i skupiania wiązki lasera pod kątem 90° stopni (standardowo) lub innym dogodnym kątem. Niestandardowe cechy takie jak chłodzenie wodą i niestandardowe konfiguracje montażu są dostępne na zamówienie.

Cechy
  • Odległości robocze przekraczające standardowe możliwości maszyn dwuosiowych.
  • Doskonała dokładność kształtu < 0,5 µm.
  • Doskonała chropowatość powierzchni < 0,6 nm.
  • Elementy o dużej średnicy do 250 mm.

Zwierciadła paraboliczne o dużej odległości roboczej odbiegające od osi