Zwierciadła paraboliczne o pierścieniowym skupianiu odbiegające od osi

Zwierciadła paraboliczne o pierścieniowym skupianiu odbiegające od osi są elementami optycznymi o właściwościach parabolicznego zwierciadła skupiającego 90° ze stożkową soczewką skupiającą.

Zazwyczaj do wytwarzania pierścienia skupiającego używa się soczewek stożkowych ZnSe. Zwierciadła paraboliczne o pierścieniowym skupianiu odbiegające od osi nie wymagają przepuszczalnego elementu optycznego dzięki połączeniu soczewki stożkowej ze zwierciadłem parabolicznym odbiegającym od osi. Wyjściowa geometria jest powierzchnią free-form wytwarzaną przy użyciu obróbki serwomechanicznej wolnoobrotowej.

Dzięki tej metodzie otrzymuje się wszechstronne parametry projektowe dla odległości roboczej, średnicy pierścieni i kąta obrotu. Do zastosowań o dużej mocy można użyć projektu podłoża miedzianego chłodzonego bezpośrednio.

Soczewki fasetkowe są dobrą alternatywą zwierciadła fasetkowego. Fasetki układa się na zwierciadle w niemal dowolnym kształcie. Istnieją pewne ograniczenia rozmiarów, w jakich można wytwarzać fasetki, ale typowy rozmiar fasetek pomiędzy 2 i 8 mm z łatwością może zostać użyty na pustych zwierciadłach o średnicy do 100 mm.

Cechy
  • Jeden element optyczny spełnia funkcję dwóch osobnych elementów.
  • Użyteczność w systemach laserowych o dużej mocy.
  • Produkcja ze standardowych podłoży odbiegających od osi.
  • Doskonała chropowatość RMS < 6nm.
  • Możliwość wytwarzania pierścieni o dowolnej średnicy dla danego skupienia.

Zwierciadła paraboliczne o pierścieniowym skupianiu odbiegające od osi